Vastutusest loobumine

Larssen CS OÜ ja Larssen Capital OÜ on Crowe Horwath Internationali, Šveitsi vabatahtliku assotsiatsiooni (Crowe Horwath), liikmed. Iga Crowe Horwathi liige on eraldiseisev ja sõltumatu juriidiline isik. Larssen CS OÜ ega Larssen Capital OÜ ega nende sidusettevõtted ei võta endale mingit vastutust või kohustusi Crowe Horwathi või mis tahes teise Crowe Horwathi liikme teo või tegematajätmise eest ning Larssen CS OÜ ja Larssen Capital OÜ ütlevad konkreetselt lahti igasugustest ja mis tahes vastutusest ja kohustustest seoses Crowe Horwathi või mis tahes teise Crowe Horwathi liikme teo või tegematajätmise eest.