Vastutusest loobumine

Larssen CS OÜ ja Larssen Capital OÜ on Crowe Globali, Šveitsi vabatahtliku assotsiatsiooni (Crowe), liikmed. Iga Crowei liige on eraldiseisev ja sõltumatu juriidiline isik. Larssen CS OÜ ega Larssen Capital OÜ ega nende sidusettevõtted ei võta endale mingit vastutust või kohustusi Crowei või mis tahes teise Crowei liikme teo või tegematajätmise eest ning Larssen CS OÜ ja Larssen Capital OÜ ütlevad konkreetselt lahti igasugustest ja mis tahes vastutusest ja kohustustest seoses Crowei või mis tahes teise Crowei liikme teo või tegematajätmise eest.