Valmisfirmad

Korporatiivsed teenused

VALMIS FIRMAD

Uue ettevõtte asutamise alternatiiviks võib olla valmis firma omandamine (ettevõtte juhatuse muutmise ning vajaduse korral ärinime muutmisega). See on võrreldes uue ettevõtte asutamisega lihtsam protseduur ning võtab suhteliselt vähem aega (piisab ühest külastusest meie kontorisse*).

* Notari juures tõestatud volikirja ja kinnitatud avalduse alusel on võimalik kõik toimingud teostada ka ilma Eestisse kohale tulemiseta.

Omandamistehingu notariaalne vormistamine tagab ettevõtte finantsseisundi kohta esitatud andmete õigsuse ning näeb nende tegelikkusele mittevastavuse korral ette müüja isikliku finantsvastutuse.

Valmisfirma omandamise korral teie saate kätte registreerimisdokumentide täiskomplekti, juba avatud ettevõtte pangaarve ning lisaks pakume teile ühe tunni konsultatsiooni teid huvitavates küsimustes.

Samuti kuuluvad teenuse hulka:

  • start-up konsultatsioonid;
  • nimepäringu tegemine;
  • põhikirja ja asutamislepingu ettevalmistamine;
  • notari ja riigiasutuste poole pöördumiste korraldamine;
  • majandustegevuse registris, Eesti väärtpaberite keskregistris, käibemaksukohustusalaste registris registreerimine;
  • muudatused põhikirjas ja osanike nimekirjas.

 

Valmisfirmade nimekiri

Nimetatud teenuse osutamise eest vastutavad spetsialistid:

Jana Kolpakova

Juristi assistent (lapsehoolduspuhkus)