Valdusettevõtlus

Korporatiivsed teenused

VALDUSETTEVÕTE EESTIS

On olemas hulgaliselt jurisdiktsioone, mida kasutatakse laialdaselt valdusettevõtete registreerimiseks. Selliste jurisdiktsioonide hulka võib lugeda Madalmaad, Luksemburgi, Rootsi, Küprose, Suurbritannia, Taani jt.

Need jurisdiktsioonid muudavad neis valdusettevõtete asutamise seisukohast atraktiivseks spetsiaalne dividendide ja kapitali juurdekasvu maksustamise ja režiim ning finantsiline ja poliitiline stabiilsus.

Alates 01.01.2009 võib selliste jurisdiktsioonide hulka arvata ka Eesti.

Spetsiaalsed Eesti Vabariigi Tulumaksuseaduse sätted muudavad Eesti valdusettevõtte registreerimise seisukohast atraktiivseks kohaks.

Nimetatud sätete kohaselt ei maksustata dividendi tulumaksuga, kui dividendi maksev residendist äriühing on saanud väljamakse aluseks oleva dividendi lepinguriigi või Šveitsi Konföderatsiooni residendist ja tulumaksukohustuslasest äriühingult ja talle kuulus dividendi saamise ajal vähemalt 10% tütarettevõtte aktsiatest, osadest või häältest. Sama sätet kohaldatakse dividendide saamisel teiste jurisdiktsioonide, välja arvatud madala maksumääraga jurisdiktsioonide, tütarettevõtetelt.

Teises riigis asuvalt Eesti ettevõtte alaliselt esinduselt (permanent establishment) saadud tulu vabastatakse maksustamisest Eestis samamoodi, kui alaline esindus on teises riigis tulumaksu juba tasunud.

Samuti ei maksa saadud dividendide pealt tulumaksu Eesti residentidest ja maksukohustuslastest füüsilised isikud, kui tulumaks dividendide väljamaksmise aluseks olnud tuluosa pealt on juba tasutud või dividendide pealt tasutav maks on juba kinni peetud.

Viimane säte muudab Eesti hulgal juhtudel atraktiivseks kohaks, mille maksukohustuslaseks ja residendiks hakata.

Nimetatud teenuse osutamise eest vastutavad spetsialistid:

gacor88 situs slot gacor slot pulsa link slot gacor agen slot gacor slot online slot gacor situs slot gacor situs slot gacor 2022 game slot situs slot online slot gacor