Vaidluste lahendamine

Juriidilised teenused

Meie eesmärgiks ei ole teenida konfliktsituatsioonide või kohtuasjade pealt. Meie eesmärk on aidata kliendil oma äri arendada. Me väärtustame oma klientide varasid ning oleme valmis nende eest võitlema kõigi kättesaadavate õiguskaitsevahenditega.

Sisemiste (ettevõttesiseste) või väliste (teise ettevõttega) erimeelsuste tekkimisel partneritega aitame me esmalt vaidluse osapooltel lahendada küsimus läbirääkimiste teel eesmärgiga saavutada kompromiss.

Meie ülesanne on arvestada meie kliendi huvidega ning tema seisukoht on meie jaoks määrav.

Oma äri kaitsmise meetodid võivad olla väga erinevad. Need hõlmavad nii kohtuväliseid kui vastavalt kohtulikke lahendusteid. Millist neist eelistada just teie juhtumi korral ‒ selles anname me teile nõu.

Lisaks äri- ja ettevõtlusõigusele on meie spetsialistidel edukas kogemus oma klientide huvide kaitsmisel ka tsiviilõiguse, tööõiguse, lepinguõiguse ja haldusõiguse valdkonnas.

Nimetatud teenuse osutamise eest vastutavad spetsialistid: