Statistikaarvestus

Raamatupidamine

Eesti Statistikaamet koostab iga aasta ettevõtete hulgast pistelise valimi ning laseb neil täita mitmesuguseid aruandeid olenevalt ettevõtte tegevusvaldkonnast. Aruannete liike on väga palju, kuid üle viie aruande Statistikaamet ühele ettevõttele tavaliselt ei määra. Andmeid esitatakse nii elektroonilisel kujul kui ka paberkandjal sagedusega kord kuus, kvartalis või aastas.

Kord kvartalis esitatakse aruanne Eesti Pangale. Aruande esitavad üksnes Eesti Panga poolt välja valitud ettevõtted, mis tegelevad väliskaubandusega.

Nimetatud teenuse osutamise eest vastutavad spetsialistid: