Sekretäri- ja administratiivteenused

Korporatiivsed teenused

HALDAMINE, SEKRETÄRITÖÖ, KORRESPONDENTS

Me abistame kliente rutiinsete tööde teostamisel, võimaldades neil keskenduda põhilisele tootmis- ja äritegevusele.

Osutame järgmisi sekretäri- ja haldusteenuseid:

 • juriidilise aadressi (virtuaalse kontori) pakkumine Eestis;
 • kirjade töötlemine ja saatmine;
 • vajalike dokumentide tellimine äriregistrist (registrikaardid/B-kaardid, põhikiri);
 • vajalike dokumentide tellimine maksuametist (residentsuse tõend,
 • topeltmaksustamise vältimise tõend, maksuvõlgnevuste puudumise tõend);
 • dokumentide notariaalne tõlge;
 • dokumentide legaliseerimine ja apostillimine;
 • pitsatite tellimine;
 • läbirääkimiste korraldamine klientidega, pankadega, partneritega, töötajatega;
 • abistamine suhtlemisel maksuameti ja teiste riigiasutustega;
 • abistamine dokumentide vormistamisel elamisloa taotlemiseks/pikendamiseks.

Teenuse osutamise eest vastutavad spetsialistid:

Tatjana Milov

Raamatupidamise assistent