Rahvusvaheliste maksukohustuste täitmine

Maksud

Kui teie tegevus on rahvusvahelise iseloomuga või hakkab sellist iseloomu omandama, muutub välisriikide seatavate maksukohustuste korrektne täitmine üheks teie prioriteetidest.

Lisaks loob ratsionaalne lähenemine rahvusvahelisele maksustamisele võimalusi äri struktuuri optimeerimiseks ja selle tulususe suurendamiseks.

Me oleme rõõmuga valmis rakendama oma teadmisi ja aastatepikkust kogemust rahuldamaks teie vajadused maksukohustuste täitmise osas teistes riikides ning nõustamise järele rahvusvahelise maksustamise, maksude planeerimise ja ettevõtte struktureerimise küsimustes.

Crowe Global’i liikmena ning toetudes meie rahvusvahelise võrgustiku liikmete kogemustele ja professionaalsusele, võime me olla ühtseks juurdepääsupunktiks teie maksualaste vajaduste koordineerimisel ja lahendamisel teistes riikides, sealhulgas:

  • aruannete esitamisel;
  • üleandehinna arvutamisel;
  • otseste ja kaudsete maksude osas;
  • välisriikide või hübriidusaldusühingute ja -partnerühingute maksustamise osas;
  • topeltmaksustamise vältimise lepingute kohaldamise osas;
  • teistes riikides tasutud maksude arvestamise osas;
  • väljarännanute maksustamise ja aruandluse osas;
  • alalise esinduse maksustamise osas.

Meie ülesanne seisneb maksualastele õigusaktidele vastavate tingimuste tagamises, mille taustal te saate teostada ja laiendada rahvusvahelist tegevust efektiivselt ja ilma maksualaste riskideta, lähtuvalt hetkel kehtivatest ja kavandatavatest maksualastest regulatsioonidest.

Nimetatud teenuse osutamise eest vastutavad spetsialistid: