Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib üksnes nende andmete suhtes, mida see veebisait kogub. Sellest saate teada järgmist:

  • Milliseid teie isikuga seostatavaid andmeid teilt veebisaidi kaudu kogutakse, kuidas neid kasutatakse ja kellega neid võidakse jagada.
  • Milliseid valikud teil seoses teie andmete kasutamisega on.
  • Millised turvamenetlused on kehtestatud kaitsmaks teie andmeid väärkasutuse eest.
  • Kuidas te saate parandada mis tahes ebatäpsusi oma andmetes.

Anonüümse juurdepääsu võimaldamine külastajatele

Te võite külastada meie veebisaidi kodulehekülge ja meie saiti sirvida ilma, et te oma isikuandmeid avaldaksite.

Andmete kogumine, kasutamine ja jagamine

Me oleme sellel veebisaidil kogutavate andmete ainuomanikud. Meil on juurdepääs ainult neile andmetele ja me kogume ainult neid andmeid, mis te olete meile vabatahtlikult e-posti teel või muult oma otsekontaktilt meile avaldanud. Me ei müü, rendi, laenuta, vaheta ega üüri neid mitte kellelegi.

Me kasutame teie andmeid teile vastamiseks seoses põhjusega, miks te meiega ühendust võtsite. Me ei jaga teie andmeid ühegi kolmanda osapoolega väljastpoolt meie organisatsiooni, välja arvatud sedavõrd, kui see on vajalik teie palve täitmiseks, s.o teie tellimuse väljasaatmiseks.

Juhul kui te ei ole meil palunud seda mitte teha, võime me võtta teiega edaspidi e-posti teel ühendust, et anda teile teada meie eripakkumistest, uutest toodetest või teenustest või muudatustest käesolevas privaatsuspoliitikas.
Selleks et parandada saidi üldist kasutatavust, kasutame me väikesi tekstifaile, mida nimetatakse „küpsisteks”, kuid neid ei kasutata konkreetsete meie saidi külastajate jälgimiseks. Küpsiste kasutamine on praegu standardne tegutsemisviis enamikul veebisaitidest, ent juhuks, kui küpsiste kasutamine teile ei meeldi, siis juhime teie tähelepanu sellele, et tänasel päeval võimaldab enamik veebilehitsejaid kasutajal küpsiste saamine keelata.

Meie poliitika kohaselt avaldame me andmeid kolmandatele osapooltele üksnes järgmistel asjaoludel:

Kui seadus seda nõuab, lähtuvalt kohtukutsest või läbiotsimisorderist või muu juriidilise menetluse käigus
Kui külastaja on seda sõnaselgelt palunud
Kui see on vajalik külastaja poolt palutud väljaannete või teatmematerjalide kohaletoimetamiseks
Kui see on vajalik kolmanda osapoole poolt korraldatavate konverentside või ürituste toetamiseks
Vastavalt meie poliitikale avaldame me andmeid kolmandatele osapooltele sel juhul, kui külastaja on esitanud oma taotluse (nt kui on esitatud tellimus mõnele väljaandele, siis me avaldame tellimuse esitanud osapoole andmed).

Turvalisus

Me rakendame teie andmete kaitsmiseks ettevaatusabinõusid. Kui te esitate veebisaidi kaudu tundlikke andmeid, on teie andmed kaitstud nii internetis kui internetiühenduseta andmebaasis.

Alati kui me kogume tundlikke andmeid (nagu näiteks krediitkaardi andmed), need andmed krüpteeritakse ja edastatakse meile turvalisel viisil. Te saate selles ise veenduda sel teel, et näete oma veebilehitseja all ääres suletud luku ikooni, või vaadates “https”-i veebilehe aadressi alguses.

Samal ajal kui tundlike andmete edastamiseks interneti teel me kasutame krüpteerimist, kaitseme me ka neid teie andmeid, mis ei ole internetis. Juurdepääs isiku tuvastamist võimaldavatele andmetele võimaldatakse üksnes neile töötajatele, kellel on neid andmeid tarvis konkreetse tööülesande täitmiseks (näiteks arvete koostajad ja klienditeenindus). Arvuteid/servereid, kuhu on salvestatud isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid, hoitakse turvatud keskkonnas.

Kui teile tundub, et me oleme käesolevat privaatsuspoliitikat rikkunud, võtke meiega viivitamata ühendust e-posti teel aadressil info@larssen.ee