Pankrotimenetlus

Juriidilised teenused

VÕLGNIKU PANKROTIAVALDUS JA VÕLGADE NIMEKIRI

Pankrot on võlgniku kohtumäärusega väljakuulutatud maksejõuetus.

Võlgnik: juriidiline isik loetakse maksejõuetuks juhul, kui tema varad ei kata tema kohustusi ning selline juriidilise isiku seisukord, võttes arvesse tema majanduslikku olukorda, ei ole ajutise iseloomuga.

Pankrotiavalduse võib esitada võlgnik või võlausaldaja. Näiteks juhul, kui juriidiline isik on maksejõuetu võlgnik ja tema finantsilis-majanduslikust olukorrast selgub, et maksejõuetus ei ole ajutise iseloomuga, on võlgniku juhatus kohustatud viivitamatult, kuid hiljemalt 20 päeva jooksul maksejõuetuse kindlakstegemisest, esitama kohtule juriidilise isiku pankrotiavalduse.

1. Võlgnik peab pankrotiavalduses oma rahalist maksejõuetust põhjendama.

Rahalise maksejõuetuse põhjendamiseks lisab võlgnik pankrotiavalduse juurde selgituse, milles on välja toodud maksejõuetuse põhjused (seletuskiri) ja võlanimekiri (võlausaldajate nimekiri). Võlanimekirjas tuuakse välja võlgniku võlausaldajad ja nende nõuded ning andmed võlgniku varade kohta. Selgitusele ja võlanimekirjale kirjutab võlgnik alla.

Seadusega võib olla ette nähtud võlgniku kohustus esitada pankrotiavaldus (näiteks ettevõtte likvideerimise käigus selgub. et likvideeritaval ettevõttel ei ole võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks piisavalt varasid, peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse).

Juriidilisest isikust võlgniku nimel võib avalduse esitada iga juhatuse liige (direktor) või teda asendav organ (näiteks nõukogu liige).

2. Võlausaldaja peab oma pankrotiavalduses võlgniku maksejõuetust põhjendama ning samuti tõendama esitatud nõuete olemasolu.

Pankrotimenetluse teenus seisneb vajalike dokumentide koostamises (võlgniku puhul avaldus, seletuskiri ja võlausaldajate nimekiri ning võlausaldaja puhul avaldus ja nõuete põhjendus) nende esitamiseks kohtusse.

Nimetatud teenuse osutamise eest vastutavad spetsialistid:

gacor88 situs slot gacor slot pulsa link slot gacor agen slot gacor slot online slot gacor situs slot gacor situs slot gacor 2022 game slot situs slot online slot gacor