Maksuarvestus

Raamatupidamine

Maksude deklareerimise ja tasumise kohustused

Aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks esitatakse vormi TSD deklaratsioon tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni maksete ning töötukindlustusmaksete kohta.

Aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäeval tekib tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni maksete ning töötukindlustusmaksete tasumise kohustus.

Aruandekuule järgneva kuu 20. kuupäevaks esitatakse vormi KMD kohane käibemaksudeklaratsioon.

Aruandekuule järgneva kuu 20. kuupäevaks esitatakse vormi KMD kohase käibemaksudeklaratsiooni lisad INF, kus loetletakse kõigi isikute nimed, kellelt osteti kaupu/teenuseid või kellele müüdi kaupu/teenuseid rohkem kui 1000 euro suuruse summa eest (ilma käibemaksuta).

Aruandekuule järgneva kuu 20. kuupäevaks esitatakse liidusisese käibe aruanne (vorm VD).

Tänase päeva seisuga kehtivad maksumäärad

Töötasu pealt makstavad maksud

 • Kinnipeetav tulumaks – 20%
 • Sotsiaalmaks – 33%
 • Tööandja poolt töötasude pealt tasutav töötukindlustusmaks – 0.8%
 • Töötaja töötasust kinnipeetav töötukindlustusmaks – 1.6%
 • (Vabatahtlik) pensionikindlustus – 2,0% / 3,0%
 • Tulumaksuvaba miinimum kuus: 170 EUR

Eelneva põhjal on võimalik arvutada välja töötasu maksmisega seoses tekkivate kulude summa.

Käibemaks

 • Käibemaksumäär on Eesti Vabariigis 20%, välja arvatud Käibemaksuseaduse (KMS) paragrahvis 15 sätestatud juhtudel.
 • Raamatute, ravimite ja majutusteenuste käibemaksumäär on 9%.
 • Ekspordi ja liidusisese käibe käibemaksumäär on 0%.
 • Käibemaksuga ei maksustata järgmiste teenuste käivet (KMS § 16): universaalne postiteenus, meditsiiniteenused, hambaarsti teenused, kindlustus jt.

Dividendid

 • Dividendid maksustatakse Eestis ettevõtte tulumaksuga määraga 20%, arvestusega 20/80 netosummast.

Ettevõtte tulumaks

 • Teenitud, kuid jaotamata kasumi pealt makstavat tulumaksu Eesti ei ole.

NB! Sellel leheküljel esitatud maksude loetelu hõlmab kõige tähtsamaid kehtivaid makse, kuid see loetelu pole ammendav. Lisateavet maksude kohta leiate Eesti Maksu- ja Tolliameti koduleheküljelt ning Riigi Teataja andmebaasist.

Nimetatud teenuse osutamise eest vastutavad spetsialistid: