Madala maksumääraga firmad

Korporatiivsed teenused

Meie ettevõttel on 20 aastat kogemusi firmade asutamises ja haldamises väiksete maksumääradega või maksuvabades kohtualluvustes (nn offshore-firmad).

 

Hoolimata asjaolust, et termin offshore on muutunud viimasel ajal halvamaiguliseks, on sellised ettevõtted mitmetes tegevusvaldkondades laialdaselt levinud ja seaduslikud.

Teatud kohtualluvuste maksusoodustuste kasutamine ei ole midagi uut ning see ei kao seni, kuni püsivad erinevused maksumäärades ja maksustamisreeglites.

Mis on maksuvaba ettevõte?

 • Põhimõtteliselt on tegemist ettevõttega, mis on registreeritud riigis, kus:
  • on madal maksustamise tase;
  • ei maksustata välismaal teenitud tulu;
  • on n-ö tavapärane maksustamise tase, kuid teatud liiki sissetulekuid (alandatud maksumäär) või ettevõtteid ei maksustata.
 • Sihtasutused ja usaldusfondid väikeste maksudega jurisdiktsioonides.

 

Milline kohtualluvus valida?

 

Üht ja ainsat valemit selleks ei ole. Kohtualluvuse valikul tuleb võtta arvesse erinevaid tegureid, näiteks:

 • firma osa (koht) plaanides, ettevõtte struktuuris;
 • tegevusvalkdond, sissetulekute allikad ja olemus;
 • tegevuspiirkond ja kohalike õigusaktide tingimused, mida kohaldatakse erinevate kohtualluvuste ettevõtetele;
 • võimalus kohaldada rahvusvahelisi kokkuleppeid;
 • ettevõtte tegutsemistähtaeg;
 • kavandatavate tehingute kaudne maksustamine (käibemaks).

 

Offshore-ettevõtte kasutamise eelised

 • Soodne maksustamine.

– Lõpliku kasusaaja üldine maksukoormus väheneb.

– Mõningatel juhtudel on võimalik maksuvaba ettevõtte taha n-ö peitu pugeda, avaldamata üldsusele firma tegelikke omanikke. Tuleb märkida, et praegu kehtivatel tingimustel ei ole täielik konfidentsiaalsus tagatud. Saate selle kohta lugeda eraldi rubriigist Küsimused ja vastused.

 • Ettevõtte asutamine ja juhtimine on lihtsad, aruandluskohustus on minimaalne või puudub täiesti.

 

Ohud, millega tuleb arvestada maksuvaba ettevõtte asutamisel

 • Maksustamine.

– Valesti valitud ettevõtlusvorm ja ettevõtte struktuur ei anna teile soovitud tulemust ning peale selle võivad need tuua kaasa suuri maksukohustusi.

 • Õiguslik keeld maksuvaba ettevõtte kasutamiseks.

– Mitmetes kohtualluvustes juba rakendatakse või hakatakse rakendama meetmeid, mis piiravad maksuvaba ettevõtte asutamise võimalusi.

 • Võimalikud probleemid pärandamisel.

– Ettevõtte valdamisega seotud liigne konfidentsiaalsus võib tähendada negatiivseid tagajärgi pärijatele, kellel tekib probleeme enda varaliste õiguste tõestamisega.

– Pärijad peavad maksma kogu varalt tulumaksu.

– Varjatud võlausaldajad võivad pärijatele nõudeid esitada.

 • Omandiprobleemid (pettus, ülevõtmine).

– Osa kohtualluvusi peab omanike ja direktorite registreid paberkandjal, mis toob kaasa ohu, et ettevõte võetakse dokumentidega petmise teel üle.

 • Oht, et ettevõte ja selle tehtud tehingud tunnistatakse tühiseks, mis võib tuua kaasa maksukohustusi (nt Letter Box Company).

 

Meie kvalifitseeritud spetsialistid teevad koostööd maailma parimate teenuseosutajatega ettevõttelahenduste vallas, aidates teil valida ja registreerida ettevõtte kohtualluvuses*, mis sobib teie eesmärkidega kõige paremini.

* Töötame kõigis kohtualluvustes, mis võivad aidata kaasa maksude plaanimisele. Kõige tavapärasemad asukohad on järgmised:

Küpros, Malta, Ühendkuningriik, Šveits, Rootsi, Taani, Luksemburg, Liechtenstein, Hongkong, Briti Neitsisaared, Seišellid, Marshalli saared, Panama, Belize, Saint Kitts ja Nevis, Gibraltar, Mani saar jmt.

Nimetatud teenuse osutamise eest vastutavad spetsialistid: