Lepitusmenetlus

Juriidilised teenused

Lepitusmenetlus on üks viis alternatiivseks vaidluste lahendamiseks. Lepitusmenetluse raames pakutakse erimeelsusi omavatele osapooltele head võimalust saavutada kohtuväline kokkulepe.

Kõige levinumad selle menetluse rakendamise valdkonnad on: kaubandusõigus, lepinguõigus, tööõigus, perekonna- ja pärimisõigus ning vaidlused naaber-maakruntide valdajate vahel.

Lepitaja roll seisneb võimalikke vaidlusi ennetava protseduuri läbiviimises ning lepituskokkuleppe ettevalmistamiseks vajalike vahedokumentide ja protokollide koostamises.

Eelised:

  • Menetluse mitteformaalne iseloom.
  • Lihtsus ja madal hind (võrreldes kohtumenetlusega).
  • Õiglane ja mõlema poole huve arvestav lahendus (võidan-võidad lahendus ehk lahendus, millest võidavad mõlemad pooled).
  • Juhul, kui pooltel puudub siht tulevikus koostööd teha – kiire lahendus ning aja, raha ja närvide kokkuhoidmine; pooled pääsevad konfliktiga edasisest tegelemisest ja üksteisega kohtumisest.
  • Ärisuhete jätkamise/säilitamise võimalus (pooltel on huvi tulevikus koostööd teha).
  • Konfidentsiaalsus.
  • Võimalus saada kehtiv täitedokument (täidetakse võrdväärselt kohtuotsusega).
  • Täitmiseks kohustuslik otsus on võimalik saavutada üksnes kompromisskokkuleppe saavutamisel.

Protseduur…

Nimetatud teenuse osutamise eest vastutavad spetsialistid:

gacor88 situs slot gacor slot pulsa link slot gacor agen slot gacor slot online slot gacor situs slot gacor situs slot gacor 2022 game slot situs slot online slot gacor