KMKR ja EORI saamine

Korporatiivsed teenused

KÄIBEMAKS / KMKR NUMBER

Käibemaksukohustuslasena peavad ennast registreerima need Eesti ettevõtted, kelle käive Eesti territooriumil või käive kaupade või teenuste müügist ELi eraisikutele ja mittemaksukohustuslastest ettevõtetele ületab alates kalendriaasta algusest 40 000 eurot. Ettevõtte juhatuse liige peab kolme päeva jooksul alates hetkest, kui eespool nimetatud käive saavutab 40 000 eurot, esitama taotluse ettevõtte kandmiseks käibemaksukohustuslaste registrisse.

Iga Eesti ettevõte võib esitada taotluse ettevõtte kandmiseks käibemaksukohustuslaste registrisse ka sel juhul, kui tema käive ei ole veel saavutanud 16 000 euro taset. Sel juhul võib inspektor paluda ettevõttel esitada tõendid selle kohta, et ettevõte juba teostab tehinguid või alustab oma tegevust just Eesti territooriumil. Käibemaksukohustuslase numbri omistamisest võidakse keelduda sel juhul, kui inspektor pole saanud täielikke/piisavaid tõendeid selle kohta, et ettevõte on oma tegevust alustanud või et ettevõtte tegevus leiab aset Eesti territooriumil.

Tegevuse toimumise/ettevõtluse tõenditeks võivad olla:

  1. lähima aasta või pikema perioodi äriplaan;
  2. lepingud ostjate ja tarnijatega, lepingute projektid, kirjalikud kokkulepped, kirjavahetus tarnijate/klientidega, milles kajastub kavatsus osta-müüa kaupu/teenuseid;
  3. pangaväljavõte, millest nähtub, et on laekunud maksed ostjatelt või on teostatud makseid tarnijatele;
  4. ettevõtte veebisait eesti keeles, kus on loetletud kaubad ja teenused, mida ettevõte pakub.

Nagu praktika näitab, võivad korrektselt esitatud tõendid käibemaksukohustuslase numbri saamist kiirendada. Maksuameti töötajate eriti terava tähelepanu alla satuvad just need ettevõtted, mille juhatuse liikmed ei ole Eesti residendid. See on tingitud sagenenud käibemaksu tasumisest kõrvalehoidumise juhtumitest Euroopa Liidus.

Meie spetsialistid on valmis pakkuma teile professionaalset tuge ja abi taotluse esitamisel käibemaksukohustuslase numbri saamiseks teie ettevõttele.

EORI (ECONOMIC OPERATORS REGISTRATION AND IDENTIFICATION SYSTEM)

EORI number on kohustuslik neile ettevõtjatele, kes tegelevad väliskaubandusega ning kellel on olemas käibemaksukohustuslas(t)e number (numbrid) teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. Alates 1. juulist 2009 on ettevõtjad kohustatud märkima sellise(d) käibemaksukohustuslase numbri(d) EORI taotlusele, kui on tegu impordi, transiitvedude, ekspordi või muude tolliprotseduuridega, et tagada ettevõtjate identifitseerimine kogu Euroopa Liidu territooriumil.

Taotlemine

Taotluse EORI numbri saamiseks võib esitada juriidilise isiku seaduslik esindaja või volikirja alusel tegutsev isik. Taotlemiseks peab olema olemas leping e-maksuameti/e-tolliga (Maksu- ja Tolliameti elektrooniline teenuste süsteem).

Meie spetsialistid pakuvad teile EORI numbri hankimisel oma professionaalsuse ja pädeva protsessist arusaamisega vajalikku abi kogu protseduuri käigus algusest kuni lõpuni.

Nimetatud teenuse osutamise eest vastutavad spetsialistid:

Jelena Samohvalova

Korporatiivne administraator (lapsehoolduspuhkus)
gacor88 situs slot gacor slot pulsa link slot gacor agen slot gacor slot online slot gacor situs slot gacor situs slot gacor 2022 game slot situs slot online slot gacor