Elamisluba

Juriidilised teenused

Pakume oma klientidele nõustamisteenuseid Eesti elamisloa saamiseks tähtajaga 2‒5 aastat ‒ võimalusega seda edaspidi pikendada. Elamisluba annab SRÜ riikide kodanikele ja teistele ELi mitteresidentidele õiguse valida vabalt elukohta Euroopas ning sellega võib kaasneda Eesti ID-kaardi väljastamine. Esmase elamisloa kehtivuse tähtaeg sõltub põhjusest, mille alusel elamisluba taotletakse ja muudest Eesti Vabariigi õigusaktide nõuetest.

Meie ettevõte pakub nõustamisteenuseid ja abi elamisloa vormistamiseks vajalike dokumentide paketi ettevalmistamisel lähtuvalt Eesti õigusaktidest. Seda teenust on võimalik osutada üksnes reaalset ettevõtlustegevust arendavatele reaalsetele ettevõtjatele.

See teenus on oma olemuselt nõustamisteenus, mis seisneb tegeliku nõustamisabi osutamises välismaalastele, kes tegelevad Eestis äriga või kellel on piisavalt kapitali (investeeringuid) äritegevuse edendamiseks Eesti või teiste ELi riikide territooriumil.

Politsei- ja Piirivalveameti poolt elamisloa taotlemisel seatavate nõuetega saate tutvuda selle lingi kaudu.

MEIE FIRMA VÕIB SAMUTI OSUTADA TEENUSEID ELAMISLOA SAAMISEKS HISPAANIAS, PRANTSUSMAAL, SAKSAMAAL JA PORTUGALIL

Nimetatud teenuse osutamise eest vastutavad spetsialistid: