Eesti firmad

Korporatiivsed teenused

ÜLDTEAVE EESTI ETTEVÕTETE KOHTA

Eestis on kõige levinumaks ettevõtte organisatsioonilis-õiguslikuks vormiks osaühing (OÜ). Osaühing on piiratud vastutusega ja lihtsa struktuuriga äriühing, millel on minimaalne sissemakstav kapital (2500 eurot).

Harvemini kasutatakse ka aktsiaseltsi (AO), mille kapital peab olema vähemalt 25 000 eurot ning lisaks täitevorganile (juhatus) peab sellisel ettevõttel olema veel ka nõukogu.

On tähtis teada, et:

  1. juhul, kui ettevõtte nõukogu liikme elukoht ei asu Eestis, muus Euroopa Majanduspiirkonna riigis või Šveitsi Konföderatsioonis (mitteresident), tuleb Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt määrata kontaktisiku. Kontaktisiku teenust pakub ka meie ettevõte;
  2. direktorile (juhatuse liikmele) võib palka ka mitte välja maksta;
  3. ettevõttel peab olema kohalik juriidiline aadress. Juhul, kui teil kohalikku aadressi ei ole, võime pakkuda teile ka juriidilise aadressi teenust. Mõlema teenuse tellimise korral pakume juriidilise aadressi teenust ja kohaliku esindaja teenust 25% hinnaalandusega;
  4. ettevõte peab esitama oma tegevuse kohta aruande sõltumata oma tegevuse geograafiast.

Täpsemat teavet Eesti ja Eesti maksusüsteemi kohta leiate KKK-s.

Valmisfirmad

Nimetatud teenuse osutamise eest vastutavad spetsialistid:

Jana Kolpakova

Juristi assistent (lapsehoolduspuhkus)