Dokumentide koostamine

Juriidilised teenused

Meie lepinguõiguse spetsialistidel on laialdased töökogemused lepingute koostamisega seonduvates küsimustes, võttes arvesse erinevate jurisdiktsioonide nõudeid, ning samuti töö- ja partnerlussuhteid puudutavates küsimustes.

Võimalike huvipakkuvate küsimuste spekter:

 • rahvusvahelise kaubanduse lepingud;
 • koostöölepingud;
 • aktsionäride/osanike lepingud;
 • kinnisvara müügi lepingud;
 • töövõtu- ja tarnelepingud;
 • intellektuaalomandiga seonduvad lepingud (litsentsikokkulepped, autoriõiguste lepingud, frantsiisilepingud);
 • töölepingud;
 • lepingud juhtorganite liikmetega;
 • aktsiaoptsioonide lepingud;
 • ettevõtte sise-eeskirjad, töökorraldused ja tööjuhendid;
 • muud liiki lepingud ja ettevõtte sisedokumendid vastavalt kliendi soovidele.

Iga kliendi jaoks töötatakse välja ainulaadne tööskeem vastavalt tema soovidele.

Nimetatud teenuse osutamise eest vastutavad spetsialistid:

Jana Kolpakova

Juristi assistent (lapsehoolduspuhkus)