Raamatupidamisteenuste kalkulaator

Põhipaketti kuulub:

Esialgne maksude ja raamatupidamisarvestuse alane konsultatsioon raamatupidamislepingu sõlmimisel 1 tund - tasuta

Konsultatsioon püsiklientidele igakuise teenindusena 1 tund kuus - tasuta

Raamatupidamislepingu tingimuste korrektsel täitmisel on saadaval ka allahindlused.

Algdokumentide töötlemine
Arv kuus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
tund €0
0
0
0
0
kokkuleppel
0

*    hind sisaldab kõiki tehinguga seotud dokumentide töötlemist (CMR, ETD, ITD, Packing list, Delivery note, TIR, leping)

**   pangateenused arvesse ei lähe

***  majanduskulude aruanne on kliendi poolt esitatud kokkulepitud vormis

**** arve, proforma arve, kreeditarve, faktuurarve jne

Kokku
Teenuste maksumus kuus *
Käibemaks (20%) + €
Kokku maksmiseks kuus
Aruandluse koostamine
Raamatupidamise aastaaruande koostamine mikro- ja väikeettevõtetele al. €250
Raamatupidamise aastaaruande koostamine keskmise suurusega ettevõtetele al. €300
Raamatupidamise aastaaruande koostamine suurettevõtetele (konsolideerimine) al. €600
Raamatupidamise aastaaruande koostamine (IFRS) al. €320
Likvideerimise aruande koostamine al. €220
Lõpparuande koostamine likvideerimise puhul al. €150
Raamatupidamise aastaaruande parandamine al. €65
Auditi läbiviimine, töö audiitoriga tund €50
Lisa- ja vahearuannete koostamine al. €100
Statistiliste aruannete koostamine al. €35
INTRASTAT-i aruannete koostamine (EKN) €35
Haigekassasse arvele registreerimine (1 töötaja) €10
EORI numbri saamise registreerimine €30
KMD, TSD nulldeklaratsioonide esitamine Maksu- ja Tolliametile €75
Deklaratsioonide esitamine VD, INF, MOSS (1 rida) €1
TSD, KMD, VD deklaratsioonide muutmine €32
Dokumentide arhiveerimine €10
Maksu- ja raamatupidamiskonsultatsioonid, tehingute analüüs tund €50
Kiirtöö lisandub hinnale +50%
Firma esindamine Maksu- ja Tolliametis:
-  dokumentide saamine tund €40
-  Maksu- ja Käibemaksu kohuslaseks registreerimine €100
-  esindamine kontrollimisel ja revisjonidel tund €50
-  maksuspetsialisti konsultatsioon tund €70